ZAMEK WPUSZCZANY WIELOPUNKTOWY ZL72-03
Zamek wpuszczany wielopunktowy ZL72-03 jest przeznaczony dla producentów drzwi drewnianych i stalowych.
W skład zamka wchodzą:
zamek-ZL72-03_2-300x300zamek-ZL72-03_2-300x300
zamek-ZL72-03-300x300zamek-ZL72-03-300x300
zamek-ZL72-03-04-300x300zamek-ZL72-03-04-300x300
zamek-ZL72-03_1-300x300zamek-ZL72-03_1-300x300
Zalety zamka
Zamek wykonywany jest z 19 mm czołem składającym się z elementów łączonych ,,na puzzle” oraz regulowanym zaczepem kątowym 25x10x2 mm (prawym lub lewym) składającym się z elementów również łączonych ,,puzzlowo”, bądź zaczepem regulowanym jednolitym (prawym lub lewym).
Zamek oferujemy również z zaczepami oddzielnymi, krótkimi:
Zamek oferujemy w dwóch odcieniach
Zamek wpuszczany wielopunktowy (ZL72-03) jest zgłoszony jako wzór użytkowy w Urzędzie Patentowym RP.
Do zamka oferujemy zaczep regulowany (regulacja główki).