Certyfikaty spawalnictwa

Jakość spawania potwierdzona specjalistycznymi certyfikatami!

Od dłuższego czasu działamy prężnie i intensywnie w sektorze kolejnictwa. Nasze portfolio wzbogacają w tym zakresie coraz bardziej skomplikowane i wymagające projekty. W związku z tym postanowiliśmy poszerzyć nasze możliwości i poddać nasz dział spawalnictwa specjalistycznej certyfikacji.
Podczas eksploatacji wszelkich pojazdów szynowych ich części konstrukcyjne narażone są na spore obciążenia mechaniczne oraz zmienne naprężenia. W związku z tym firmy produkujące podzespoły dla takich pojazdów muszą być pewne i godne zaufania. Dlatego, aby uzyskać wyżej wymienione certyfikaty firma musi posiadać odpowiednią infrastrukturę oraz zaplecze techniczne z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego, które ułatwia pracę spawalniczą. Poza tym używane materiały podstawowe muszą być w pełni identyfikowalne. Nie bez znaczenia są oczywiście kompetencje personelu nadzoru spawalniczego. Pracownicy muszą posiadać fachową wiedzę techniczną, również w zakresie spawania pojazdów szynowych.

Mając na uwadze ogromne znaczenie jakości spawania w tak ważnym dla nas sektorze szynowym rozpoczęliśmy w naszej firmie żmudny i wymagający proces certyfikacji. Przez ostatni rok nasza firma przechodziła przez proces wdrażania systemów jakości, które dotyczyły spawalnictwa. W efekcie tego w czerwcu ubiegłego roku przeprowadzony został audyt, na podstawie którego firma otrzymała 2 certyfikaty potwierdzające najwyższy poziom jakości działań spawalniczych oraz procesów z tym związanych.

Certyfikację oraz audyt przeprowadziła firma TŪV SŪD Polska Sp. z o. o.. Aby spełnić wymagania normy PN-EN ISO 3834 pod lupę wzięto proces spawalniczy oraz wszystkie pozostałe procesy z nim związane. Podczas przeprowadzanego audytu sprawdzono m.in. przebieg procesów takich jak:

– nadzorowanie procesów spawalniczych,
– nadzór i magazynowanie materiałów, 
– identyfikacja i identyfikowalność procesu, 
– planowanie produkcji,  
– kontrola spawania, 
– posiadanie kwalifikowanych technologii spawania (WPQR). 

Dodatkowo kontroli poddano m.in. poprawność działania przeglądów wymagań technicznych, nadzorowanie nad podwykonawstwem, kompetencje spawaczy i operatorów oraz kontrolę sprzętu spawalniczego.

Uzyskane certyfikaty pozwolą nam oferować usługi w dziedzinie spawalnictwa na całym świecie. Są potwierdzeniem oraz gwarancją świadczenia usług na najwyższym poziomie. Certyfikat PN-EN 15085 umożliwia nam na wykonywanie elementów oraz wyrobów z przeznaczeniem m.in. dla sektora kolejnictwa. Otrzymany najwyższy poziom certyfikatu pozwala nam na wykonywanie części spawanych pojazdów szynowych, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości na etapie wytwarzania komponentów składowych dla tych pojazdów. – powiedział Tomasz Wnuk Lipiński – wiceprezes S. I. Metal.