Dotacje

Firma SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „METAL” realizuje projekt pn.: Dotacja na kapitał obrotowy dla Spółdzielni Inwalidów „METAL” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.